GRANDE Бонус игра в игрални зали WINBET обещава премии за 100 000 лв. и Голяма награда Mercedes-Benz

Посетителите на игрални зали WINBET в страната могат да съчетаят забавлението с участие в новата GRANDE Бонус игра, в която ще бъдат раздадени парични премии на обща стойност 100 000 лв. и Голяма награда – стилен и мощен автомобил Mercedes-Benz GLS 400.

Играта започва на 20 ноември и ще кулминира с тегления на печелившите на парични премии на 20 декември 2021 г. и на 20 януари 2022 г., когато ще бъде изтеглен и печелившия на Голямата награда на 20 януари 2022 г.

Различните видове игри в игралните зали WINBET – игрални автомати и рулетка, както и спечелването на mystery bonus и джакпот носят различен брой талони за участие в тегленията за паричните премии и за Голямата награда. Колкото по-голям е броят на спечелените талони за участие, толкова по-голям е шансът за печалба на участниците в тегленията за наградите в GRANDE Бонус играта на игрални зали WINBET. Такива талони могат да се печелят всеки ден, от 20:00 ч. на 20 ноември 2021 г. до 20:00 ч. на 20 януари 2021 г.

На 20 декември, точно в 22:30 ч., в залите на WINBET ще бъде извършено тегленето на печелившите на 50 парични премии сред клиентите с талони за участие, спечелени между 20:00 ч. на 20 ноември и 20:00 ч. в деня на тегленето. За да спечели парична премия, собственикът на печелившият талон трябва да присъства в зала на WINBET. В случай, че отсъства, ще бъде изтеглен следващ талон и така до изтеглянето на талон с присъстващ собственик.

В тегленето на печелившите на десет парични премии по 1000 лв. на 20 януари 2022 г. могат да участват клиентите с талони, спечелени между 20:00 ч. на 20 декември и 20:00 ч. в деня на тегленето. В същия ден ще бъде изтеглен печелившият на Голямата награда от GRANDE Бонус играта. Също както и за паричните премии, печелившият трябва да присъства в игрална зала на WINBET.

Подробна информация за правилата и условията на играта е налична в игралните зали на WINBET.

Вашият коментар